Informace o zpracování osobních údajů zadaných v kontaktním formuláři

Vážení návštěvníci webu netloustneme.cz

na tomto místě si Vás dovolujeme informovat o tom, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje zadané v kontaktním formuláři v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

Zadáním a odesláním Vašich osobních údajů do kontaktního formuláře souhlasíte s jejich zpracováním za podmínek uvedených níže.

Správcem Vašich osobních údajů je CONTIMEX, spol. s r.o., IČO: 49454862 se sídlem Sídlem Komenského 667/38, 664 34 Kuřim (dále „CX“).

Ve věci osobních údajů můžete CX kontaktovat následujícími způsoby:

E-mail: info@contimex.cz

Zpracováváme Vaše:

  1. Jméno;
  2. Příjmení;
  3. Město pobytu;
  4. E-mail;
  5. Telefon;
  6. věk, pohlaví, hmotnost, výška a investice do hubnutí

 

Jméno, pohlaví, město pobytu, e-mail, telefon, věk, hmotnost, výška a investici do hubnutí jsou předávány partnerskému zdravotnickému pracovišti, které Vás na základě těchto informací objedná na vyšetření. CX tyto údaje po předání partnerskému zdravotnickému pracovišti neuchovává, ani je nepředává dalším osobám s výjimkami Vašeho e-mailu a data vyšetření, jak je uvedeno dále.

K Vašemu e-mailu, datu domluveného vyšetření a údaji, zda vyšetření proběhlo (a jinak k ničemu dalšímu) dále bude mít přístup společnost Novo Nordisk s.r.o. IČO: 25097750, a to za účelem dohledu nad efektivností kampaně netloustneme.cz.

Žádné Vaše údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

Pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně, můžete se obrátit na CX nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

  • Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům;
  • opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné;
  • vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Takovou žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

Žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.