Odborní garanti

prof. MUDr. Martin Matoulek, PhD.
Obezitolog, endokrinolog, tělovýchovný lékař
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VF, Praha

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.,
Diabetolog, endokrinolog, obezitolog
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

MUDr. Petra Šrámková
Internistka, obezitoložka
OB Klinika, Praha

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.
Internistka, obezitoložka, výživová poradkyně
OB Klinika, Praha

PhDr. Jitka Herlesová, Ph.D.
Psycholožka a psychoterapeutka
OB Klinika, Praha

MUDr. Martin Hrubý
Chirurg
Panochova nemocnice, Turnov

Mgr. Kristýna Čmerdová
Nutriční terapeutka
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VF, Praha