Obezita není jen estetickým problémem

Jde o chronické onemocnění vyžadující většinou celoživotní léčbu. V současnosti v ČR obezitou trpí pětina dospělé populace a téměř polovina žije s nadváhou. Jde o podceňované závažné metabolické onemocnění, které může vést k rozvoji těžkých komplikací, a dokonce i k předčasnému úmrtí. Obezita je celosvětovou pandemií.

Kdy mluvíme o obezitě?

Za normální hmotnost je považována hodnota BMI mezi 18,5 a 25. Většina populace mívá nadváhu, jejich BMI se pohybuje mezi 25 a 30. Jako obezita prvního stupně se označuje BMI 30 až 35, obezitu druhého stupně pak představuje hodnota 35 až 40. Pokud BMI přesáhne 40, jde o obezitu třetího stupně. Orientačním ukazatelem nadváhy a nezdravého rozložení tuku v těle je i obvod pasu: zpozornět by měli muži při obvodu pasu nad 102 cm a ženy při hodnotě nad 88 cm.

Obezita

Výpočet BMI

Obezita je nejčastěji určována podle tzv. body mass indexu (BMI), který se vypočítá podle jednoduchého vzorce:

BMI = Hmotnost (kg) Výška2 (m)

BMI Kategorie Zdravotní rizika
> 18,5 podváha vysoká
18,5 - 24,9 normální váha minimální
25,0 - 29,9 nadváha nízká až lehce vyšší
30,0 - 34,9 obezita 1. stupně zvýšená
35,0 - 39,9 obezita 2. stupně (závažná) vysoká
40,0 < obezita 3. stupně (těžká) velmi vysoká

Jsou li vaše hodnoty v pásmu nadváhy, rozhodující je pro Vás obvod pasu, který úzce souvicí s výskytem metabolických komplikací, jež vedou k častějším infarktům, mozkovým příhodám atd. Pas měříme v polovině vzdálenosti mezi horní hranou lopatky kosti kyčelní a posledním (spodním) žebrem.

80 70 60 90 100 120 130 Zvýšené riziko Vysoké riziko ženy více než 80 cm muži více než 94 cm ženy více než 88 cm muži více než 102 cm

Stojí za vším vůle nebo příroda?

Obezitu lze vyléčit, její následky nikoliv.

Zatímco obezita je onemocnění, se kterým můžete pomocí moderní medicíny bojovat, další onemocnění, která se postupně u obézních lidí objeví, jsou nevratná. Je proto velmi důležité, začít jak nadváhu, tak obezitu řešit včas, a to ideálně ještě před tím, než dojde k biologickým změnám, které se projeví dalšími onemocněními. Máte-li již přidružená onemocnění, nevzdávejte to, stále se vám vyplatí zhubnout. Redukce tělesné hmotnosti povede k pozitivnímu efektu na tato onemocnění a bude mít za následek zlepšení kvality života.

Čísla mluví celkem jednoznačně. Každý kilogram navíc zkracuje délku našeho života.

Pojďme se podívat na graf vycházející z odborných studií. Zajímá vás, jakou máte šanci dožít se 70 let věku při různém stupni BMI?

Vysoký krevní tlak

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí lidí s obezitou. Je zřetelná souvislost mezi BMI, vysokým krevním tlakem a selháním srdce. U lidí s BMI 25 až 30 (nadváha) je 3x vyšší pravděpodobnost vysokého krevního tlaku ve srovnání s lidmi s hodnotou BMI v normě, tzn. do 24,9. Je-li lékařem zjištěna hypertenze, je dle lékařských doporučení lékem první volby redukce hmotnosti prostřednictvím změny životního stylu včetně možného využití léků na obezitu, či bariatricko-metabolických operací.

Zdroj informací:
The GBD 2015 Obesity Collaborators. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. New England Journal of Medicine. 2017; 377:13–27.
Landi F, Calvani R, Picca A, et al. Body Mass Index is Strongly Associated with Hypertension: Results from the Longevity Check-up 7+ Study. Nutrients. 2018;10(12):1976. Published 2018 Dec 13. doi:10.3390/nu10121976
Gelber RP, Gaziano JM, Manson JE, et al. A prospective study of body mass index and the risk of developing hypertension in men. Am J Hypertens. 2007; 20:370-377.

Cukrovka druhého typu a prediabetes

Víte, že obezita souvisí také s některými druhy rakoviny? Zvyšuje například riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva, rakovinou konečníku, slinivky nebo ledvin. Se snížením hmotnosti se snižuje i riziko vzniku těchto druhů rakoviny. Základním pilířem prevence je přitom zdravý životní styl, snížení míry stresu a omezení konzumace alkoholu.

Zdroj informací:
Guh DP, Zhang W, Bansback N, et al. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2009; 9:1–20.
Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2019; 7:344-355.

Rakovina

Víte, že obezita souvisí také s některými druhy rakoviny? Zvyšuje například riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva, rakovinou konečníku, slinivky nebo ledvin. Se snížením hmotnosti se snižuje i riziko vzniku těchto druhů rakoviny. Základním pilířem prevence je přitom zdravý životní styl, snížení míry stresu a omezení konzumace alkoholu.

Zdroj informací: https://www.mdanderson.org/publications/focused-on-health/how-does-obesity-cause-cancer.h27Z1591413.html

Neplodnost a syndrom polycystických ovarií

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je nejčastější hormonální poruchou u žen. Obezitou trpí 60 až 80 % žen, jimž byl diagnostikován syndrom polycystických ovarií. Tento syndrom je pak častou příčinou nemožnosti mít děti. I v tomto případě je snížení hmotnosti prvním z kroků v léčbě. Při minimálně 5% redukci váhy dochází ke zlepšení různých metabolických parametrů, ale hlavně dochází ke zlepšení menstruačního a ovulačního cyklu i plodnosti. Nižší váha pak může zvyšovat šance na umělé oplodnění či snižovat riziko předčasného potratu.

Zdroj informací:
Fauser BC, Tarlatzis BC, Rebar RW, et al. Consensus on women's health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS): the Amsterdam ESHRE/ASRM-Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group. Fertil Steril. 2012; 97:28-38 e25.
Tolino A, Gambardella V, Caccavale C, et al. Evaluation of ovarian functionality after a dietary treatment in obese women with polycystic ovary syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 119:87-93.
Dokras A, Sarwer DB, Allison KC, et al. Weight Loss and Lowering Androgens Predict Improvements in Health-Related Quality of Life in Women With PCOS. J Clin Endocrinol Metab. 2016; 101:2966-2974.

Srdeční selhání

U obézních pacientů může docházet ke zbytnění levé srdeční komory a k srdečnímu selhání. Vyšší výskyt nitrobřišního tuku bývá také spojován s anginou pectoris, tedy bolestmi na hrudi při arterioskleróze srdečních tepen. Omezení příjmu kalorií a 7% úbytek váhy ovšem snižuje riziko vzniku srdečních onemocnění.

Zdroj informací:
HF: heart failure; HFpEF: heart failure with preserved ejection fraction; KCCQ: Kansas City Cardiomyopathy questionnaire; NYHA: New York Heart Association; PCP: primary care physician; SGLT2i: sodium-glucose co-transporter-2.

Chrápání a spánková apnoe

Chrápání je typickým příznakem syndromu spánkové apnoe, ačkoliv ne každé chrápání musí nutně znamenat přítomnost tohoto onemocnění. Přibližně 40 % obézních lidí může trpět tzv. syndromem spánkové apnoe. Toto až život ohrožující onemocnění má anatomické příčiny – je vyvoláno mechanickým uzavřením dýchacích cest ve spánku. Lidé trpící spánkovou apnoí a zároveň obezitou se nacházejí v začarovaném kruhu. Špatný či nepravidelný spánek vede ke zvýšenému příjmu energie (potravy) přes den, což má za následek další růst hmotnosti. Ideální postupem je současná léčba obou onemocnění. Spánková apnoe se léčí ve specializovaných lékařských centrech – spánkových laboratořích/centrech.

Zdroj informací:
Modena DAO, Cazzo E, Candido EC, et al. Obstructive sleep apnea syndrome among obese individuals: A cross-sectional study. Rev Assoc Med Bras (1992). 2017; 63:862-868.

Chcete vědět, o kolik přibližně musíte snížit svoji hmotnost, chcete-li pozitivně ovlivnit jiné onemocnění? Třeba se vám může zlepšit astma nebo spánková apnoe. Bohužel při zvýšení hmotnosti a obezitě vám hrozí více než 200 různých nemocí nebo zdravotních potíží. Výčtem a popisem na této stránce jsme pokryli jen některé.

Onemocnění Doporučený pokles váhy v %, aby došlo k pozitivnímu efektu Očekávaný přínos redukci váhy
Metabolický syndrom 10% Prevence rozvoje cukrovky.
Cukrovka 2. typu 5-15% Pokles hladin cukrů v krvi; snížení počtu léků na cukrovku; vymizení příznaků cukrovky u pacientů, kteří jsou na začátku onemocnění.
Dyslipidémie 5-15% Snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů.
Vysoký krevní tlak 5-15% Snížení krevního tlaku; snížení počtu léku na krevní tlak.
Jaterní steatóza 10-40% Pozitivní ovlivnění zánětu a množství tuku v játrech.
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) 5-15% Zlepšení klinických vlastností a dlouhodobého metabolického zdraví u žen včetně zlepšení menstruačního cyklu, ovulace a plodnosti.
Obstrukční spánková apnoe 7-11% Snížení počtu zástav dechu během spánku.
Astma 7-8% Zlepšení v parametru vydechnutého objemu za sekundu (FEV1).
Gastroezofageálního refluxu (GERD) (hlavním příznakem je pálení žáhy) 10% a více Redukce příznaků.