Informace o souhlasu se zasíláním reklamních sdělení

Vážení návštěvníci webu netloustneme.cz

Souhlasím, aby mi CONTIMEX, spol. s r.o., IČO: 49454862 se sídlem Komenského 667/38, 664 34 Kuřim (dále jen Contimex) zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Tímto udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společnosti Contimex za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.
Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit zde.Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese info@contimex.cz.

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.