Tlusťochu, více se hýbej a zhubneš! Drsná realita člověka s obezitou

Zní vám tato věta drsně, nebo ji naopak sami často slýcháte? Slovní odsudky a zlehčování hubnutí mají lidé s nadváhou i s obezitou bohužel na denním pořádku. Věty typu „Kdybys zdravě jedla, takhle bys nevypadala! Ty se vůbec nesnažíš se svou tloušťkou něco dělat!“, slyší i od svých nejbližších. Realita je ale mnohem bolestivější.

Mezi lidmi koluje stále mnoho nepravd a dezinformací

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) postihuje obezita všechny věkové kategorie napříč všemi socioekonomickými vrstvami obyvatelstva, ani pohlaví zde nehraje žádnou roli. Přesto většina lidí bohužel stále k obezitě přistupuje s jednoduchou rovnicí v hlavě – omezíš jídelníček, začneš se více hýbat a kila půjdou dolů. A když to nefunguje, málo se snažíte, nemáte pevnou vůli atd.

To potvrzuje i průzkum provedený v rámci kampaně „Stigma Is Not A Cure – Try to understand“ („Stigma není lék – pochopení nabízí řešení“). Z něj vyplynulo, že celých 68 % Čechů si uvědomuje fakt, že je obezita nemoc, kterou lze léčit (76 %). Ale pouhá 2 % obézních lidí při snaze zhubnout vyhledá lékařskou pomoc. Většina Čechů si stále naivně myslí, že zbavit se obezity spočívá ve zvýšení tělesné aktivity (67 %), přechodu na zdravější stravování (20 %) a snížení příjmu kalorií (50 %). Za zmínku stojí, že 92 % Čechů trpících obezitou si přeje se jí jednou provždy zbavit. A 50 % z nich se bezúspěšně snažilo zhubnout více než desetkrát.

Zlehčování ničemu nepomůže, ba naopak

To dokazuje obrovskou nerovnováhu mezi tím, co si myslíme, že funguje, a reálnou praxí. Jak je tedy možné, že se stále točíme v začarovaném kruhu? A do toho si neumíme pomoci a ještě si ubližujeme. Přitom je obezita vážným problémem pro veřejné zdraví. Významně totiž zvyšuje riziko chronických komorbidit a komplikací, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, cukrovka druhého typu, hypertenze, ischemická onemocnění srdce a některé druhy rakoviny.

U některých jedinců může být navíc obezita dále spojená s celou řadou psychických problémů. To potvrzují i výsledky průzkumu, kdy obézní Češi přiznávají, že jejich nadměrná váha má vliv jak na jejich fyzickou, tak na psychickou kondici. S podpásovkami se přitom setkávají i tam, kde by to člověk ani nečekal… Paní Jitka Drábková se nám svěřila se situací, která se jí stala v jednom z nejcitlivějších okamžiků v životě ženy: „Mám vzpomínku, která mě ranila, a to u porodu mého prvního syna. Když jsem ho po 12 hodinách porodila, byla porodní asistentka taková ostřejší. Bylo mi řečeno, no jo, to jsou ty tlustý rodičky. Oni si myslí, že když jsou velký, že porodí na pohodu. Kdybyste měla o 30 kilo míň, tak by se vám rodilo úplně jinak. Takže jestli chcete mít někdy ještě druhé dítě, tak se sebou začněte něco dělat. Tou dobou už jsem se snažila se svou váhou aktivně něco dělat, přesto přišla potřeba mě jako obézního člověka odsoudit, aniž by znala mou situaci.“

Obezita je nemoc se kterou si řada z nás neporadí bez pomoci lékaře

Často si myslíme, že boj s kily navíc, nebo dokonce s obezitou, zvládneme sami, opak je však pravdou. Obezita je nemoc, a tak by se k ní mělo i přistupovat, se vší vážností a respektem. Při každé nemoci je totiž lepší poradit se s lékařem, než se zkoušet léčit sám. Jedině lékař dokáže komplexně zhodnotit váš zdravotní stav, doplnit vhodná vyšetření a nastavit vám léčbu přímo na míru. I proto je důležité vyhledávat informace u lékaře a nenechat se rozhodit radami od jiných včetně influencerů a internetu.